Prezentare proiect


Promotor de proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara
Durata proiectului: 22 luni, fără a depăși 30.04.2017
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 4.167.340,40 lei, echivalentul a 937.850,88 euro.

Obiectiv General


Obiectiv general al proiectului este înființarea  Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a facilitării accesului publicului la acesta.

Obiective Specifice


  • Crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari);
  • Crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului Corvinilor;
  • Implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-economice;
  • Creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.
poza-castel-despre-proiect-2
Despre proiect

MUZEUL CASTELUL CORVINILOR are o activitate de 40 de ani. Inițial a funcționat ca secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, iar din 1990 trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, moment care conicide cu obținerea statutului de unitate de bază, cu aceeași subordonare administrativă.

poza-casa-bresle--stadiul-lucrarilor
Stadiu proiect

La inceputul anului 2014, Primaria Municipiului Hunedoara a depus spre finantare proiectul Mostenirea Culturala Castelul Corvinilor- Muzeul Casa Breslelor. Proiectul a intrat intr-o competitie acerba, dar obiectivul si activitatile de realizare a acestuia au convins, iar la mijlocul anului 2015 a fost semnat contractual de finantare din cadrul Mecanismului Financiar SEE.