Patrimoniu

În casa Breslelor sunt expuse bunuri culturale mobile cu valoare istorico-documentară din colecţia muzeului, respectiv 33 de obiecte aparţinând breslelor şi 20 din cele 61 de monede medievale si moderne, care au fost clasate în categoria fond.

La parter, în cadrul atelierelor sunt etalate cele 33 de bunuri aparţinând breslelor, respectiv, lăzi de breaslă, table de breaslă şi o serie de căni de bere, ulcioare şi unelte.

La etajul clădirii este amenajată o sală în care este expusă colecţia de numismatică ce cuprinde : monede medievale, europene  şi turcești, precum  şi  monede austriece.

Catalogul „Bresla”

Catalogul numismatica – introducere

Catalogul numismatica