Promotor de proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara
Durata proiectului: 11 luni, fără a depăși 30.04.2016
Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 4.167.340,40 lei, echivalentul a 937.850,88 euro.

Obiectiv General

Obiectiv general al proiectului este înființarea  Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul Corvinilor în vederea protejării, conservării patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și a facilitării accesului publicului la acesta.

Obiective Specifice

Obiectivele specifice se referă la:

 • crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor, colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari);
 • crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului Corvinilor;
 • implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-economice;
 • creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.

.

Rezultatele Asteptate

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

 • clădire reabilitată;
 • crearea unei baze de date cu monedele care fac parte din colecția numismatică a Castelului Corvinilor;
 • clasificarea colecției și certificarea autenticității;
 • promovarea ca zonă turistică cu bogate tradiții seculare referitoare la breslele existente;
 • creșterea gradului de conștientizare al populației asupra patrimoniului cultural și natural existent;
 • 12 persoane de etnie romă identificate și instruite pentru a putea lucra în atelierul care va produce suveniruri pentru vizitatorii Castelului;
 • creșterea cu 10% a numărului de turiști români și străini, în primul an după finalizarea implementării proiectului;
 • informarea factorilor interesați cu privire la sprijinul financiar acordat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE.

Justificarea Proiectului

MUZEUL CASTELUL CORVINILOR are o activitate de 40 de ani. Inițial a funcționat ca secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, iar din 1990 trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, moment care conicide cu obținerea statutului de unitate de bază, cu aceeași subordonare administrativă. De-a lungul timpului printre preocupările de bază ale muzeului se numără apropierea permanentă și deschiderea către vizitator, dezvoltarea patrimoniului, valorificarea expozițională a propriului patrimoniu. Muzeul este găzduit de unul din cele mai frumoase castele medievale din Centrul și Sud Estul Europei și deține un patrimoniu mobil care se ridică la ora actuală la cca. 10.000 de piese care sunt împărțite în mai multe tipuri de colecții; de lapidar, arheologie, artă decorativă, carte veche, etnografie, tehnică militară medievală, arhivă planuri restaurare, bibliotecă. De asemenea menționăm că spațiul expozițional este de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Activitatea muzeografilor din cadrul Castelului Corvinilor a dus la identificarea mai multor obiecte de o mare valoare, obiecte specifice breslelor – asociații voluntare de meșteșugari aparținând unei meserii, bresle apărute în Evul Mediu, menținându-se până la sfârșitul secolului al XIX-lea. În zona Hunedoarei, breslele prezente au fost: breasla cizmarilor, breasla tăbăcarilor, breasla țesătorilor și breasla cojocarilor. Muzeografii Castelului Corvinilor au identificat pe teritoriul castelului obiecte specifice tuturor acestor bresle. Aceste obiecte, vechi de sute de ani, necesită a fi protejate, conservate pentru generațiile viitoare și în același timp facilitându-se accesul publicului la patrimoniul cultural și natural al Castelului Corvinilor prin înființarea Muzeului „Casa Breslelor”.

Muzeul „Casa Breslelor” urmărește creșterea gradului de valorificare a spațiului expozițional și de atractivitate a muzeului „Castelul Corvinilor”, și nu numai, și vizează de asemenea aplicarea și implementarea celor mai moderne și actuale paradigme din domeniul muzeologiei. Muzeul are obligația legală, dar și morală de a valorifica patrimoniul „în scopul cunoșterii, educării și recreerii”, de a difuza publicului vizitator informație specifică ambientală ca urmare a efortului propriu de cercetare a patrimoniului, iar cea mai eficientă modalitate de a face acest lucru este expoziția.

Schimbarea de paradigmă din domeniul muzeologiei a făcut ca expozițiile tradiționale care prezintă informația static, liniar să fie depășite și să se treacă la expozițiile interactive, sau acolo unde acest lucru nu este posibil, crearea de diorame sau recrearea atmosferei care să ofere vizitatorului o experiență unică, de neuitat. Această schimbare însă necesită un imens efort financiar din partea muzeelor și în același timp o provocare.

Capacitatea expoziției de a folosi simultan mai multe căi de transmitere a informației, vizual, auditiv, și tactil (în cazul realizării funcției interactive), are calitatea pozitivă de a influența pozitiv publicul vizitator.

Una dintre funcțiile muzeului fiind cea educativă, secția Casa Breslelor hunedorene va organiza un program de padagogie muzeală cu scopul familiarizării tinerei generații (elevi, studenți) cu valorile culturii naționale, cu importanța conservării și valorificării acestora peste timp. Având în spate colaborările deja existente cu diferite instituții de învățământ, se preconizează reluarea acestora și în cadrul secției Casa Breslelor Hunedorene, dar și inițierea unor noi colaborări în viitorii 5 ani. Muzeul va avea ca scop transmiterea informatiei sau cunoasterii pentru toti prin mijloacele de care dispune, mai ales de natura educativa, fiind mai inainte de toate in serviciul umanitatii.

În cadrul secției Casa Breslelor, ca în orice muzeu modern, independent de proporțiile și profilul lui, rigoarea și precizia științifică a prezentării trebuie să se imbine cu impresia placută, odihnitoare si emoționantă pe care o lasa modul de expunere. Muzeul are rolul de școală, dar și de spectacol, fiind în același timp loc de divertisment.

Proiectul propus are în vedere realizarea schimbării de paradigmă, trecerea de la modul tradițional de expunere expozițională din muzeu la cea interactivă, valorificarea cât mai deplină a spațiului expozițional generos din cadrul ansamblului Castelul Corvinilor.

 

.