stadiu-proiect-2
Stadiu proiect

La inceputul anului 2014, Primaria Municipiului Hunedoara a depus spre finantare proiectul Mostenirea Culturala Castelul Corvinilor- Muzeul Casa Breslelor. Proiectul a intrat intr-o competitie acerba, dar obiectivul si activitatile de realizare a acestuia au convins, iar la mijlocul anului 2015 a fost semnat contractual de finantare din cadrul Mecanismului Financiar SEE.

Dintre activitățile propuse in proiect mentionam :

 • – crearea, evaluarea, protejarea și punerea în valoare a unei colecții numismatice identificate pe teritoriul Castelului Corvinilor,
 •    colecții aferente celor patru bresle (cizmari, tăbăcari, țesători și cojocari);
 • – crearea Muzeului „Casa Breslelor” Hunedoara – parte componentă a patrimoniului cultural al Castelului Corvinilor;
 • – implicarea și instruirea unui număr de 12 reprezentanți ai comunității rome în derularea de activități socio-economice;
 • – creșterea atractivității turistice a orașului Hunedoara și a Regiunii Vest.

Activitatea de implementare a proiectului se afla in derulare. Echipa de management a proiectului urmareste realizarea acestuia la cel mai inalt nivel calitativ. Astfel, pentru o realizare optima a rezultatelor propuse in acest proiect, de curand, a fost semnat un Act Aditional de prelungire a perioadei de implementare, aceasta extinzandu-se pana in luna octombrie 2016. De-a lungul primelor 9 luni de implementare a proiectului, in scopul realizarii obiectivului propus, au fost incheiate urmatoarele achizitii:

 • – Consultanta pentru managementul proiectului de finantare
 • – Consumabile si rechizite
 • – Servicii de traducere specializata
 • – Servicii de proiectare si inginerie
 • – Servicii de verificare tehnica a proiectarii
 • – Servicii de dirigentie de santier
 • – Lucrari de constructii si reamenajare cladire
 • – Servicii de formare profesionala romi
 • – Servicii de elaborare studiu pentru trezirea interesului tineretului pentru breslele traditionale
 • – Servicii de publicitate pentru informare si diseminarea rezultatelor

In urma efectuarii acestor achizitii stadiul de implementare al activitatilor specific proiectului se afla in graficul propus initial. Astfel, in activitatea de reabilitare a cladirii, dupa semnarea contractului de lucrari, s-au facut demersurile legale pentru demararea lucrarilor de reabilitare, s-a predate amplasamentul constructorului si s-a inceput descarcarea arheologica, cladirea facand parte dintr-o arie protejata. Sunt in curs de executie sapaturile pe perimetrul cladirii in vederea descarcarii arheologice.

In ceea ce priveste activitatea de organizare a muzeului s-a finalizat inventarierea patrimoniului material demarându-se procedura de evaluarea acestuia. O noua achizitie care este strans legata de aceasta activitate se afla in derulare : achizitia de dotari amenajare expozitie.

Activitatea de organizare a atelierului de productie respecta graficul de implementare. Au fost demarate cursurile de formare profesionala a persoanelor din grupul tinta. Achiziția de scule, dispozitive și materiale consumabile aferente activităților rromilor se afla in derulare, iar acesta va completa activitatea de organizare a atelierului de productie.

In activitatea de promovare si valorificare a Casei Breslelor a fost efectuat deja un studiu pentru trezirea interesului tineretului pentru breslele tradiționale, acest studiu urmand sa fie aplicat un activitatile viitoare. Pentru acesta activitate se afla in derulare si achizitia de servicii pentru valorizarea muzeului prin organizarea unor evenimente culturale specific.

Actualizare

Activitatea de reabilitare a clădirii unde va fi amenajat muzeul „Casa Breslelor” a continuat cu lucrările la învelitoare, s-au definitivat compartimentările, s-a lucrat la finisajele interioare si exterioare și s-au executat lucrări la instalațiile electrice.

Privind activitatea de organizare a muzeului „Casa Breslelor” s-au realizat clasificarea si certificarea unor piese de patrimoniu pentru expunerea colecției. S-au întocmit și finalizat  fișele analitice de evidenta a 94 de piese de patrimoniu, au fost finalizate rapoartele de expertiza, dosarele de clasare. 20 de monede au îndeplinit criteriile și au fost clasate.

Activitatea de organizare a atelierului de producție a progresat cu livrabilele specifice, respectiv un număr de 12 diplome de instruire eliberate pentru persoanele de etnie rroma.

Activitatea de promovare și valorificare a muzeului „Casa Breslelor” a continuat cu semnarea contractului pentru organizarea unor evenimente culturale specifice în cadrul proiectului. Acestea sunt programate astfel:

 • „Bresle si meșteșuguri din provinciile românești”- 2 zile, în data de 1 si 2 aprilie 2017
 • „Târg de bresle si meșteșuguri”  – 3 zile, în data de 21, 22 si 23 aprilie 2017

Planul de publicitate conceput pentru promovarea proiectului s-a concretizat cu machetele pentru: catalogul expoziției, afiș, pliant, broșură . Acestea urmează ca în cursul lunii februarie să fie livrate.

Actualizare - Aprilie 2017

Activităţile legate de reabilitarea muzeului Casa Breslelor au fost finalizate la data de 21 aprilie 2017.

Activitatea de organizare a muzeului s-a materializat prin achiziționarea de mobilier si echipamente de IT şi amenajarea celor 6 săli din muzeu, respectiv Atelierul cizmarului,  Atelierul tăbăcarului,  Atelierul cojocarului,  Atelierul țesătorului, sala pentru  meșteri rromi (căldărar,  argintar,  lingurar)   şi sala  expoziției de numismatică.

În cadrul activităţii de promovare şi valorificare a Casei Breslelor au fost desfăşurate evenimentele programate pentru luna aprilie, respectiv „Bresle și meșteșuguri din provinciile românești” şi  „Târg de bresle și meșteșuguri” şi au fost achiziţionate sculele şi materialele consumabile destinate activităţii persoanelor de etnie rromă. Împreună cu aceste evenimente s-au desfăşurat şi activităţi cuprinse în cele trei propuneri selectate din Studiul pentru trezirea interesului tineretului pentru breslele tradiţionale., respectiv  Campania de promovare pe facebook,   Manufacturat în Hunedoara şi  Festivalul breslelor.

Promovarea şi publicitatea proiectului s-a finalizat cu livrarea cataloagelor expoziției, afișelor, pliantelor  şi a broșurilor. S-a executat  placa permanentă şi s-a organizat conferinţa de presă.

În data de 30 aprilie 2017 proiectul „Moștenirea culturală Castelul Corvinilor – Muzeul Casa Breslelor, Municipiul Hunedoara” din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”,  finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014  a fost finalizat.

Obiectivul general, respectiv  înființarea  Muzeului „Casa Breslelor” la Castelul Corvinilor   pentru protejarea, conservarea patrimoniului cultural  și facilitarea accesului publicului la acesta ,  cât şi  obiectivele specifice  au fost îndeplinite .

Actualizare stadiu proiect - 15-30 APRILIE 2017
Actualizare stadiu proiect - 1- 15 Aprilie 2017
Actualizare stadiu proiect - Martie 2017
Actualizare stadiu proiect
Galerie foto